Тел: 024/851-089, 852-534

Емаил: skola@ceki-ada.info

Контакт

24430 Ада, Трг ослобођења 19.
Емаил: skola@ceki-ada.info
Тел: 024/851-089, 852-534
Факс: 024/852-534
Директор: Ева Макшо

Школске зграде

II.школска зграда (Барапарт)
Ада, Лењинова 85., 024/851-110

Утрине
Јожефа Атиле 2., 024/866-041

Стеријино
Драгин Владимир 12.

Оборњача
Маршала Тита 2., 024/866-131