План за остваривање и унапређење родне равноправности

План управљања ризицима Чех Карољ Ада