Оглас за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп школског простора