Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2024. godinu

Plan za ostvarivanje i unapredenje rodne ravnopravnosti

Plan upravljanja rizicima Ceh Karolj Ada