Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

2024

План јавних набавки

2023

Друга измена плана јавних набавки
Измена плана јавних набавки
План јавних набавки

2022

План јавних набавки

Измена плана јавних набавки

2021

План јавних набавки

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014