Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

2023

План јавних набавки

2022

План јавних набавки

Измена плана јавних набавки

2021

План јавних набавки

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014