Tel: 024/851-089, 852-534

Filename
A Microsoft Word file II ciklus-Godisnji globalni plan rada nastavnika
A Microsoft Word file II ciklus-Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece
A Microsoft Word file II ciklus-Operativni plan rada nastavnika za semptembar
A Microsoft Word file II ciklus-Planovi rada nastavnika
A Microsoft Word file I ciklus-Godisnji globalni plan rada nastavnika
A Microsoft Word file I ciklus-Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece
A Microsoft Word file I ciklus-Operativni plan rada nastavnika za semptembar
A Microsoft Word file I ciklus-Planovi rada nastavnika
A Microsoft Word file I ciklus-Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj 1. ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete srpski jezik, matematika i priroda i drustvo 5-2011
A Microsoft Word file PRAVILNIK O BLIZIM KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA DISKRIMINACIJE OD STRANE ZAPOSLENOG, DETETA, UCENIKA ILI TRECEG LICA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA 22-2016
A Microsoft Word file PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 108-2015
A Microsoft Word file PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UCENIKA U OSNOVNOJ SKOLI 42-93
A Microsoft Word file PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITACA I STRUCNIH SARADNIKA 105-2015
A Microsoft Word file PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 73-2016
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 6-2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 6-2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 8-2017 (1)
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA PRVI, DRUGI, TRECI I CETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA TRECI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 11-2016
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA CETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 7-2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 7-2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 11-2016
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 11-2016
A Microsoft Word file PRAVILNIK O OPSTIM OSNOVAMA SKOLSKOG PROGRAMA 5-2004
A Microsoft Word file PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRSNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU 12-2014
A Microsoft Word file PRAVILNIK O SADRZAJU I NACINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ SKOLI 70-2015
A Microsoft Word file PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VODENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ SKOLI br. 55-2006 ... 81-2017)
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STALNOM STRUCNOM USAVRSAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIK, VASPITAC I STRUCNI SARADNIK 86-2015
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA br. 81-2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU NASTAVNIKA I NJIHOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA 5-2011
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE 68-2012
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUCNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ SKOLI 2017
A Microsoft Word file PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ SKOLI 2-2017
A Microsoft Word file Pismena priprema nastavika za cas - obrazac1
An Adobe Acrobat file Pravila ponasanja u OS Ceh Karolj Ada
A Microsoft Word file Pravilnik o blizim uputstvima za utvrdivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje 76-2010
A Microsoft Word file Pravilnik o ocenjivanju ucenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju 67-2013
A Microsoft Word file Pravilnik o opstim standardima postignuca - obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja 5-2010
A Microsoft Word file Pravilnik o programu rada svih oblika rada strucnih saradnika 5-2012
A Microsoft Word file Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje 30-2010
A Microsoft Word file Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije i izdavanju javnih ispravu u osnovnoj skoli 8-2013
A Microsoft Word file Pravilnik o stalnom strucnom usavrsavanju i sticanju zvanja nastavnika,vaspitaca i strucnih saradnika
A Microsoft Word file Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja 5-2011
A Microsoft Word file Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustavnove 68-2012
A Microsoft Word file Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova 9-2012
An Adobe Acrobat file SKOLSKI PROGRAM 2014-2018 OS CEH KAROLJ ADA
A Microsoft Word file Sadrzaj individualnog obrazovnog plana IOP
A Microsoft Word file Saglasnost roditelja odnosno staratelja na IOP
A Microsoft Word file ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 62-2016
A Microsoft Word file ZAKON O UDZBENICIMA 68-2015
A Microsoft Word file Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 55-2013

Elérhetőség

24430 Ada, Felszabadulás tér 19.
E-Mail: skola@ceki-ada.info
Tel: 024/851-089, 852-534
Fax: 024/852-534
Igazgató: Maksó Éva

Iskolaépületek

II.számú épület (Barapart)
Ada, Lenjinova 85., 024/851-110

Törökfalu
Törökfalu, József Attila 2., 024/866-041

Valkai sor
Dragin Vladimir 12.

Völgypart
Marsala Tita 2., 024/866-131